Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

czwartek, 16 listopad 2023 12:21

10.11.2023 Spacer pod pomnik Adama Loreta

W ramach obchodów Święta Niepodległości klasa 7B na lekcji wychowawczej wybrała się pod pobliski pomnik Adama Loreta, gdzie zapoznała się z jego historią oraz złożyła biało-czerwone róże.
Adam Loret  w 1925 r. stanął na czele Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.  W czasie swojej kadencji ochronił Puszczę Białowieską przed prywatnymi firmami, które planowały jej znaczące

zniszczenie. Loret był również inicjatorem stworzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Za swoją działalnością był atakowany przez polskie i zagraniczne firmy, które dążyły do eksploatacji polskich lasów. Po wybuchu II wojny światowej został aresztowany 17 września przez NKWD i osadzony w  więzieniu. Wiele wskazuje na to, że Adam Loret padł ofiarą zbiorowej zagłady więźniów w Mińsku - co mogło nastąpić 25 lub 26 czerwca 1941 roku.

Piotr Komosa, wychowawca 7B