Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

KLASY I - III w systemie dwujęzycznym - program autorski, własne podręczniki

22 godz. zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne w systemie dwujęzycznym

2 godz.   jęz. niemiecki/j. hiszpański

1 godz.   muzyka

1 godz.   plastyka

1 godz.   taniec

2 godz.   w-f

1 godz.   basen 

1 godz.   edukacja informatyczna

1 godz.   religia

zajęcia z pedagogiem/psychologiem

KLASY IV - VIII w systemie dwujęzycznym

5 godz.   jęz. polski

5 godz.   matematyka (dwujęzycznie)

6 godz.   jęz. angielski ( z CLIL i kultura krajów anglojęzycznych)

2 godz.   jęz. niemiecki/ jęz. hiszpański

2 godz. przyroda (w klasie 4) również w systemie dwujęzycznym

2 godz. biologia (dwujęzycznie)

2 godz. geografia (dwujęzycznie)

2 godz. chemia

2 godz. fizyka

1/2 godz. historia (w klasie 4 dwujęzycznie)

2 godz wos (w klasie 8)

1/2 godz.   informatyka (dwujęzycznie w klasach 7,8)

1 godz.   religia

1 godz.   filozofia (dwujęzycznie)

3 godz.   w-f

1 godz.   plastyka

1 godz.   basen

1 godz.   godz. wychowawcza

1 godz.   muzyka

1 godz. doradztwo zawodowe

1 godz. edukacja dla bezpieczeństwa

zajęcia z pedagogiem

zajęcia fakultatywne z wychowania fizycznego w klasach 5 - 8

zajęcia przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty:

1h j. polskiego i 1 godzina matematyki w klasie 8

Zajęcia dodatkowe (płatne):

-        judo

-        szachy

-        ceramika

-        koła gier zespołowych (klasy 4-6)

-        klub piłkarski

Zajęcia dodatkowe (bezpłatne):

-        koło instrumentalne dla klas 0-4

-        koło plastyczne dla klas 0-4

-        koło gier planszowych dla klas 0-3

-        koła przedmiotowe dla klas 4-8

-        szukamy talentów (indywidualne zajęcia dla uczniów wyjątkowo zdolnych) w klasach 1-8