ikona telefon 22 400-32-29 (klasy 0-V)    
   22 822-39-80 (klasy VI-VIII)   

 

button

 

 

PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 im. Jana Brzechwy

Szkoła posiada uprawnienia Szkoły Publicznej na czas nieokreślony, przyznane 01.09.1992 r. przez Kuratorium Oświaty i Wychowania oddział w Warszawie

NR DECYZJI KO/WK/014/19/92

 

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 0 - 5

ul. Harfowa 2
02-389 Warszawa
Gmina Ochota

SEKRETARIAT KLASY 0 - 5
ŚWIETLICA KLASY 0 - 3 od godz. 15.00
664 324 067
GABINET DYREKTORA KLASY 0 - 5

22 400-32-30WŁAŚCICIEL SZKOŁY
Prezes Pro Beanus: Magdalena Zapaśnik
Wiceprezes Pro Beanus : Hanna Tuchalska
DYREKTOR SZKOŁY KLASY 0 - V

mgr Wanda Majewska


SEKRETARIAT ul. Przy Parku

Elżbieta Gontarek
godz. pracy:
08:00 - 16:00

LOGOPEDA
Martyna Glanowska
GODZINY PRACY SZKOŁY
08:10 - 17:30
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DODATKOWEGO WYKUPIENIA
Obiady
Szachy
Ceramika
Judo
NUMER KONTA

FUNDACJA POECI DZIECIOM
ul. Białostocka 11/64
Warszawa 03-748
51 1140 1010 0000 3137 1400 1001

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 6 - 8
ul. Przy Parku 36
02-384 Warszawa
Gmina Ochota
SEKRETARIAT KLASY 6 – 8
22 822-39-80
Fax 22 822-34-77
sekretariatprzyparku@probeanus.pl
GABINET DYREKTORA KLASY 6 - 8
22 822-39-80
ORGAN PROWADZĄCY
PRO-BEANUS SP. Z O.O.
UL. BOKSERSKA 48/9
WARSZAWA 02-690
NIP 521-009-29-27
MANAGER OŚWIATY DYREKTOR SZKOŁY
mgr Izabela Stelmasiak

SEKRETARIAT ul. Harfowa 2

Marcelina Piotrowska
godz. pracy:
08:00 - 16:00

POMOC MEDYCZNA

Marcelina Piotrowska
Elżbieta Gontarek

PEDAGOG
Wioleta Palusińska
MAX. LICZBA UCZNIÓW W KLASIE
18
NUMER KONTA

PRO-BEANUS SP. Z O.O.
ul. Bokserska 48/9
Warszawa 02-690
45 1140 1010 0000 3183 7400 1001