ikona telefon 22 400-32-29 (klasy 0-V)    
   22 822-39-80 (klasy VI-VIII)   

 

button

 

 

Rekrutacja 2020/2021

Uwaga kandydaci do klas „1” i "0"
W roku szkolnym 2020/21 planujemy utworzenie dwóch nowych klasa (dwóch klas pierwszych i klasę 0), w systemie dwujęzycznym (tygodniowo 22 godziny edukacji wczesnoszkolnej skorelowanej z j. angielskim).
Oprócz tego dodatkowy język obcy, w-f, taniec, informatyka, plastyka i religia.
Badanie dojrzałości szkolnej dla kandydatów  i spotkanie z rodzicami odbędzie się 18 stycznia 2020 roku i 25 stycznia 2020 roku. O przyjęciu kandydatów do klasy I lub 0 zadecyduje wynik badania dojrzałości szkolnej, na które składa się nie tylko badanie wiedzy i umiejętności przewidzianych w programie nauczania w klasie „0” (m. in. znajomość liter, czytanie, liczenie w zakresie dziesięciu, rysowanie szlaczków), ale również badanie poziomu rozwoju w sferach: motorycznej, umysłowej, społecznej i emocjonalnej, czytaj więcej....
Dzieci zgłoszone do naszej szkoły online lub telefonicznie dostaną pisemne zaproszenie na badanie dojrzałości. Badanie jest odpłatne – 150zł w dniu badania. W terminie do 2 tygodni po badaniu każde dziecko dostanie opis poziomu rozwoju. Szczegółowe informacje w sekretariacie naszej szkoły.

Uwaga kandydaci do klas od 2 do 8!

Zapisy na egzaminy trwają cały rok, a rekrutacja do klas od 1 do 8 odbywa się w miarę wolnych miejsc w ciągu całego roku szkolnego. Gdy zwalnia się miejsce w danej klasie, zapraszamy na egzamin chętnych, którzy figurują na naszych listach rezerwowych do poszczególnych klas. Kandydaci do klas II i starszych piszą test kompetencji, który obejmuje podstawy programowe przewidziane na daną klasę.

Zasady rekrutacji

 • uczestnictwo w zajęciach badających dojrzałość szkolną w wyznaczonym terminie
 • podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka umowy o kształcenie ucznia
 • dokonanie wpłaty darowizny na konto fundacji z obowiązującym regulaminem opłat

Regulamin opłat

 1. Rodzice w zamian za usługi świadczone przez Szkołę zobowiązuje się do uiszczenia czesnego, przekazywanej na wskazany przez spółkę rachunek bankowy, lub w kasie Szkoły.
 2. Wpłata winna być dokonana do 3 dnia każdego miesiąca (płatne przez 10 miesięcy)
 3. Od nieterminowych wpłat naliczane będą odsetki ustawowe
 4. Brak wpłaty czesnego za okres 3 miesięcy może spowodować zaprzestanie usług kształcenia Ucznia (rozwiązanie Umowy o kształcenie w trybie natychmiastowym) i poinformowanie o tym fakcie szkoły rejonowej (zgodnie z art. 39 ustawy o systemie oświaty).
 5. Daowizna obowiązująca przy przyjmowaniu nowego ucznia do szkoły wynosi:
   
  Kl. 1 i oddział przedszkolny   - 2000zł
  Kl. 2                                   -  1700zł
  Kl. 3                                    - 1400zł
  Kl. 4                                    - 1100zł
  Kl. 5                                    - 800zł
  Kl. 6                                    - 500zł
  Kl. 7 i 8                               - 400zł
 6. Regulamin opłat wchodzi w życie z dniem 01.09.2017r.