Logo pro beanusik i akademiaPRZYCISK wejdz

 

button

 

 

Metody Projektu i TIK

Metody Projektu i TIK

Pięć wieków przed naszą erą Konfucjusz trafił w samo sedno i przedstawił prosty klucz do zdobywania wiedzy i umiejętności. My staramy się go używać na każdej lekcji. Nasi uczniowie już od klasy drugiej przygotowują prezentacje w programie Power Point, uczniowie klas starszych wykorzystują Prezi. W każdym roku szkolnym biorą udział w nowym projekcie, który jest realizowany również w grupach ponadklasowych. Pozwala to zdobywać  uczniom wiedzę spoza programów nauczania i rozwijać swoje zainteresowania. Mądrze łączymy technologie informacyjno-komunikacyjne z tradycyjnym przekazem wiedzy pozostawiając swobodę wyboru. Uczeń sam decyduje, która metoda utrwalenia wiadomości jest dla niego najbardziej efektywna.