Login

English is fun! & Deutsch? Einfach!

Orły Ochota

O nas

Kształcenie i wychowanie w naszej szkole służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.

Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu  o zasady solidarności demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

Wypowiedź właścicielek szkoły

magdazWiele lat temu, z olbrzymią kokardą na czubku głowy, kurczowo uczepiona ręki matki, przestąpiłam próg szkoły. Co napełniało mnie większą dumą? Kokarda, czy świeżo uzyskany status pierwszaka? Nie pamiętam. W każdym razie, przekroczyłam granice świata, którego już nigdy miałam nie opuścić. Tamta szkoła była inna – surowa, trochę smutna. Nasza jest kolorowa, radosna, otwarta na świat.

PREZES MAGDALENA ZAPAŚNIK

 


Jehaniaszcze niedawno szkoła kojarzyła się z szaroburymi korytarzami, kretonowymi, niedbale zawieszonymi strzępkami zasłon. Wiało nudą i beznadziejnością. My marzyłyśmy o czymś więcej. Marzyłyśmy o szkole słonecznej, twórczej, w której nauczyciel jest przewodnikiem i przyjacielem. Szkole, w której wędrowanie przez meandry wiedzy jest fascynującą przygodą. To marzenie przywiodło nas do podnóża Górki Szczęśliwickiej. Tu powstała Nasza Szkoła. Tu zaprosiłyśmy ludzi, którzy z nami podążą w tę szaloną edukacyjną podróż.

WICEPREZES HANNA TUCHALSKA

szkoła z klasa
radosna szkola
istaling
Tabliczka
Odkrywcy
Brithish council